Japanese Anime Classic Collection [4-DVD box set]
Disc 1 | Disc 2 | Disc 3 | Disc 4        Mr. Tadao Sato's (Film Critic) Comment
    Original Title / Translated Title Information
1
Furudera no Obake-sodo
Taro's Monster Hunt
1936
Talkie

2
Hinomaru Taro: Musha Shugyo no Maki
Taro's Early Training Days
1936
Benshi narration: Shunsui Matsuda
Production Company: Sanko Shokai Eiga-bu
Drawings and cinematography: Hiromasa Suzuki
Drawings: Atsushi Suzuki
3
Mabo no Daikyoso
Mabo's Big Race
1936
Original Soundtrack
4
Mabo no Kinoshita Tokichiro
Mabo as Tokichiro Kinoshita
1938
Talkie
5
Oyoge ya Oyoge
Swim, Monkey, Swim!
1939
Benshi narration: Midori Sawato
Production Company: Asahi Eiga Renmei
Original story: Bunzaburo Banno
Drawings: Ikuo Oishi
View Story
6
Kangaroo no Tanjobi
Baby Kangaroo's Birthday Surprise
1940
Benshi narration: Midori Sawato
Production Company: Nihon Eiga Kagaku Kenkyujo
Distribution: Fukuda Shokai
Original story: Ayako Kimura
Cinematography: Kakusan Kimura
Music: Eisaku Takemasa
Original drawings: Masao Kumagawa
Animation: Ryotaro Kuwata, Kenji Doi, Ko Okamoto, Sho Yoshimura
7
Osaru no Sankichi: Bokusen
Sankichi the Monkey:
The Air Combat
1942
Original Soundtrack
Production Company: Nihon Manga Film Kenkyujo
Director and drawings: Yoshitaro Kataoka
8
Kuma ni Kuwarenu Otoko
The Bear Dodger
1948
Talkie (Operetta)
Production Company: Sanko Eigasha
Drawings: Noburo Ofuji
9
Gulliver Funtoki
Gulliver's Great Activities
1950
Talkie
Production Company: Kindai Eigasha
Producer : Masao Tsukimura
Planning : National Tax Agency
Director: Tokio Kuroda
Cinematography: Shigeyuki Ozawa
10
Dobutsu-mura no Daisodo
The Animal Village in Trouble
Unknown
Talkie
Drawings: Sanae Yamamoto
View Story
11
Boken Dankichi: Hyoryu no Maki
Dankichi on a Tropical Island
Unknown
Original Soundtrack
Original story: Keizo Shimada
12
Norakuro Shoi: Nichiyobi no Kaijiken
2nd Lieutenant Norakuro
Sunday Magic
Unknown
Benshi narration: Midori Sawato
Original story: Suiho Tagawa
13
Kaitei no Bokun
The Underwater Tyrant
Unknown
Original Soundtrack
14
Ahiru no Otegara
The Duckling Saves the Day
Unknown
Original Soundtrack
Disc 1 | Disc 2 | Disc 3 | Disc 4
Back